Soorten hoofdpijn

Hieronder staat een selectie van de meest voorkomende hoofdpijnsoorten. 
De beschrijvingen zijn een indicatie zoals de verschillende hoofdpijn zich manifesteren.
In de praktijk zullen er verschillen zijn. Ook zien wij veelvuldig mengvormen van meerdere soorten hoofdpijnen.

placeholder image

Migraine

De meest voorkomende hoofdpijn
Migraine is een enkelzijdige hoofdpijn, al dan niet met een aura.
De pijn is ernstig en gaat vaak gepaard met braken en overgevoeligheid voor licht en geluid.
Tijdens een episode is men vaak niet in staat om in het algemene dagelijks leven te functioneren.
Een episode duurt meestal tussen de 4-72 uur.

Migraine wordt hoofdzakelijk behandeld met de juiste medicijnen , voorgescheven door uw huisarts of neuroloog. Onze behandeling is gericht op het verminderen van pijnklachten van de nek en de omliggende spieren met als doel het verminderen van de frequentie en de intensiteit van de migraine.

Zie ook ons blog hierover. Klik

placeholder image

Tension type headache

Spanningshoofdpijn of "tensiontype type headache" is een dubbelzijdige hoofdpijn.
De pijn is matig tot hevig, maar leidt niet tot beperkingen in het dagelijks functioneren.
Spanningshoofdpijn kan van een aantal uren tot maximaal een dag duren.

Er is ook een variant waarbij de hoofdpijn dagelijks of delen van de dag voorkomt. Dit wordt ook wel chronisch dagelijkse hoofdpijn genoemd.

placeholder image

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn is een enkelzijdige hoofdpijn.
De pijn is matig tot hevig.
Met cervicogene hoofdpijn kan iemand meestal gewoon blijven functioneren.
De duur van de hoofdpijn varieert van enkele uren tot dagen afhankelijk van de pijnbron in de nek.
Bewegingen van het hoofd en de nek verergeren de hoofdpijn. 

placeholder image

Nek gerelateerde hoofdpijn

Deze “hoofd”pijn is geen officiële hoofdpijn. Beter gezegd, het is nekpijn met uitstraling naar het hoofd.
Anders dan bij de cervicogene hoofdpijn kan dit een atypische uiting hebben, dubbelzijdig en enkelzijdig, wisselende locaties en intensiteiten. De hoofdpijn is te provoceren vanuit de spieren en andere weke delen.

Waar bij migraine en tensiontype headache de nekpijn een symptoom of een voorloper kan zijn is bij deze hoofdpijn de nek de oorzaak.

Met nekgerelateerde hoofdpijn kan iemand meestal gewoon blijven functioneren.
De duur van de hoofdpijn varieert van enkele uren tot dagen afhankelijk van de pijnbronnen in de nek.
Bewegingen van het hoofd en de nek kunnen de hoofdpijn verergeren

placeholder image

Medicijn afhankelijke hoofdpijn

Medicijnafhankelijke hoofdpijn (MAH) wordt ook wel medicatie overgebruikshoofdpijn genoemd. Het is een wisselend milde tot forse dubbelzijdige hoofdpijn met een milde tot matige impact op het dagelijks functioneren.
Van MAH wordt gesproken op het moment dat er >15 dagen per maand en/of >3 maanden hoofdpijn aanwezig is.
Daarnaast wordt er gesproken van overgebruik bij:
- Langdurig meer dan 3x per week paracetamol of NSAIDs (ibuprofen, nerofen, diclofenac e.d.)
- Langdurig 2x per week triptanen/ ergotamine gebruik.
- Meer dan 5x per dag caffeïne, hierbij geldt ook koffie, thee, ice tea, energiedrank, cola en chocolade

Doseringen en frequenties van medicatie zijn zeer wisselend beschreven in de literatuur. De belangrijkste factor is langdurig en vaak preventief gebruik van medicatie en overmatig gebruik van stimulerende (voedings)middelen.

Wanneer u vermoedt dat u MAH zou kunnen hebben kan u het beste uw arts raadplegen. Hij/zij kan u adviseren hoe om te gaan met de medicatie die u gebruikt.

placeholder image

Craniomandibulaire hoofdpijn

Craniomandibulaire hoofdpijn (CMD) is een enkelzijdige hoofdpijn.
De lokatie is kenmerkend rond het kaakgewricht en de omgeving hiervan.
Daarnaast is er een verstoorde functie van het kaakgewricht. De mondopening kan dan ook beperkt zijn.
Kauwen en eten is vaak een provocatie van de hoofdpijn en kan mild tot hevig zijn.

placeholder image

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een zeer ernstige hoofdpijn met hevige pijn, ernstige beperking van de ADL, bewegingsonrust en zelfs suïcidale gedachten. De hoofdpijn komt in vlagen achter elkaar (clusters).
De pijnlokalisatie is enkelzijdig en wordt wel omschreven als een breinaald door het oog.
Een ander kenmerk is een hangend ooglid en/of tranend oog aan de zijde van de hoofdpijn.

Clusterhoofdpijn is geen indicatie voor paramedische behandeling.
Wanneer u clusterhoofdpijn vermoedt, raadpleeg uw (huis)arts.

onderdeel van:

Fysionesse_logo_800x400

Contact

010 4558105
info@hoofdpijnrotterdam.nl

Social media