Hoofdpijnblog

Fysiotherapie bij migraine

Migraine is een primaire hoofdpijn. Dit houdt in dat de oorzaak van deze hoofdpijn zich in het hoofd zelf bevindt. Toch kan fysiotherapie, en in het bijzonder manuele therapie, voor de hoofd-halsregio een waardevolle toevoeging zijn in de behandeling van patiënten met pijnklachten als gevolg van migraine.
Een gevolg van migraine is een verhoogde spanning en gevoeligheid van de musculatuur in de hoofd-halsregio. Hierdoor kan een extra trigger ontstaan die hoofdpijn veroorzaakt. Dit is een dubbelzijdige hoofdpijn vanuit de nek, die nog bovenop de migraine komt. Tevens is het zo dat bij migraine de pijngevoeligheid in het hele lichaam verhoogd is. Dit wordt centrale sensitisatie genoemd. Iemand zal dus sneller pijn ervaren, waar hij deze normaal niet zou voelen. Zo kan een verhoogde spierspanning in de nek, die normaal gesproken niet pijnlijk is, bij een migrainepatiënt nu juist extra pijnlijk zijn, en meer hoofdpijn veroorzaken, en kan deze spierspanning zowel een oorzaak als een gevolg van de hoofdpijn zijn. Juist op dit gebied kan de fysio- en manueeltherapeut een grote rol spelen.
De fysiotherapeut is de specialist van het houdings- en bewegingsapparaat en dus bij uitstek opgeleid om de houding te verbeteren, en ervoor te zorgen dat houdingen voldoende worden afgewisseld. Hiervoor zal goede houdings- en bewegingsinstructie en actieve oefentherapie gegeven worden. Zo is er wetenschappelijke onderbouwing dat mild intensief bewegen tot 1 dag per maand minder hoofdpijn kan opleveren. Daarnaast zal de fysiotherapeut leefstijladviezen geven om uw belastbaarheid zo hoog mogelijk te houden, en dus de pijngevoeligheid te laten afnemen. Tevens kan hij/zij door middel van mobiliserende technieken de hoofd-halsregio beweeglijker maken, en de spierspanning verminderen. ,, De manueel therapeut kan hier manipulaties voor gebruiken. Dit heeft een bewezen gunstig effect op de pijn/intensiteit en het aantal hoofdpijndagen. Zo kan de fysiotherapeut snel en doeltreffend inspelen op uw hulpvraag.
Samengevat: De fysiotherapeut kan de migraine niet wegnemen, maar door middel van leefstijladviezen, houdings- en bewegingsinstructie, en manuele technieken de mate van hoofd- en nekpijn en de frequentie van migraine verminderen.

Literatuur
 - International Classification of Headache Disorders (ICHD) (3rd Edition) 2018
 - A Neuroscience Perspective of Physical Treatment of Headache and Neck Pain, Castien en De Hertogh, Front Neurol, 26 maart 2019
 - General trigeminospinal central sensitization and impaired descending pain inhibitory controls contribute to migraine progression.
   Boyer et al, Pain 2014 Jul;155(7):1196-1205.
 - Physical therapy and migraine: musculoskeletal and balance dysfunctions and their relevance for clinical practice,
   Carvalho, Braz J Phys Ther. 2020 Jul-Aug; 24(4): 306–317.
-  Beroepsprofiel Fysiotherapeut, KNGF 2014
 - The effect of aerobic exercise on the number of migraine days, duration and pain intensity in migraine:
   a systematic literature review and meta-analysis, Lemmens et al, J Headache Pain, 2019 Feb 14;20(1):16.
-  Clinical Reasoning Behind Non-Pharmacological Interventions for the Management of Headaches: A Narrative Literature Review,
   Fernández-de-las-Peñas, Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun; 17(11): 4126.
-  Nekpijn: oorzaak of gevolg van migraine?, van Berkel & Bos, NPI service musculoskeletaal 2021, 
 - Are non-invasive interventions effective for the management of headaches associated with neck pain?
   An update of the Bone and Joint Decade Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders by the Ontario Protocol for Traffic Injury
   Management (OPTIMa) Collaboration, Sharanya Varatharajan et al, eur Spine J 2016 Jul;25(7):1971-99.
- The Impact of Spinal Manipulation on Migraine Pain and Disability: A Systematic Review and Meta-Analysis,
  Rist et al, Headache, 2019 Apr;59(4):532-542.

RJ_black

onderdeel van:

Fysionesse_logo_800x400

Contact

010 4558105
info@hoofdpijnrotterdam.nl

Social media